Dorthea Nedergaard

Eksamineret bedemand i Silkeborg og omegn

Jeg er bedemand med med sind og hjerte. Fire væsentlige grundværdier skinner igennem alt hvad jeg laver:

Troværdighed, Tryghed, Tillid og Omsorg.

Man dør ikke af at tale om døden

Da mange har det svært med døden og det at tale om døden, ser jeg det som mit kald at vejlede og informere om tanker, overvejelser og også priser, som der skal tages stilling til ved et dødsfald, men også de svære spørgsmål om døden, som man ønsker svar på i livet.

Som bedemand, står jeg gerne til rådighed med vejledning og foredrag, som forberedelseshjælp til jer, der har svært ved at vide hvad man skal gribe i og gøre når man mister. Hvad er der mulighed for, og hvad skal der ske. Jeg tilbyder praktisk rådgivning omkring begravelsesprocessen, herunder valg af ceremoni, formelle procedurer og administrativt arbejde.

Jeg underviser og holder foredrag for minikonfirmander, konfirmander, skoler, foreninger, højskoleeftermiddage, cafémøder, Ældresagen og andre dagtilbud, samt informationsdage / -aftner på mit kontor.

Følg evt. med i Ældresagen Silkeborgs program og i dagspressen såfremt det har jeres interesse. Der opdateres løbende med foredrag.

I er også altid velkommen på mit kontor til en forhåndssamtale, hvis I ønsker det. Jeg yder gratis forhåndsvejledning omkring muligheder og spørgsmål m.m. vedr. begravelse eller bisættelse.

Som bedemand ved jeg, at de der får udfyldt pjecen ”Mit Sidste Ønske”, og dermed får taget stilling til de svære spørgsmål omkring sin egen begravelse/bisættelse, står tilbage med fred og ro i sindet.

Min overbevisning om, at hvert enkelt menneske er værdifuldt, og at vi har en skabende Gud, der trøster selv i dødens stund, er grundlæggende for mig. Troen er grundstenen i mit liv og jeg engagerer mig aktivt i kirkeligt arbejde. I fritiden deler jeg livets glæder og udfordringer med min familie.

Bedemand Dorthea Nedergaard - Man dør ikke af at tale om døden