Dorthea Nedergaard

Eksamineret bedemand i Silkeborg og omegn

Jeg er bedemand med med sind og hjerte. Fire væsentlige grundværdier skinner igennem alt hvad jeg laver:

Troværdighed, Tryghed, Tillid og Omsorg.

Man dør ikke af at tale om døden

Da mange har det svært med døden og det at tale om døden, ser jeg det som mit kald at vejlede og informere om tanker, overvejelser og også priser, som der skal tages stilling til ved et dødsfald, men også de svære spørgsmål om døden, som man ønsker svar på i livet.

Som bedemand, står jeg gerne til rådighed med vejledning og foredrag, som forberedelseshjælp til jer der har svært ved at vide hvad man skal gribe i og gøre når man mister. Hvad er der mulighed for, og hvad skal der ske.

Jeg underviser og holder foredrag for minikonfirmander, konfirmander, skoler, foreninger, højskoleeftermiddage, cafémøder, Ældresagen og andre dagtilbud, samt informationsdage / -aftner på mit kontor.

Følg evt. med i Ældresagen Silkeborgs program og i dagspressen såfremt det har jeres interesse.

I er også altid velkommen på mit kontor til en forhåndssamtale, hvis I ønsker det. Jeg yder gratis forhåndsvejledning omkring muligheder og spørgsmål m.m. vedr. begravelse eller bisættelse.

Som bedemand ved jeg, at de der får udfyldt pjecen ”Mit Sidste Ønske”, og dermed får taget stilling til de svære spørgsmål omkring sin egen begravelse/bisættelse, står tilbage med fred og ro i sindet.

For mig er hvert enkelt menneske værdifuldt og jeg tror vi har en skabende Gud, det trøster selv i dødens stund. Troen er grundstenen i mit liv og jeg er aktiv i kirkelig arbejde. Fritiden deler jeg med min familie.

Bedemand Dorthea Nedergaard - Man dør ikke af at tale om døden